Mono Bilişim

https://mono.net.tr

Mono Informatics Ltd. is founded in Istanbul, Turkey at February 4, 2010. Mono is specialised on free/libre software solutions. Develops informatic and communication technologies, serves consultancy, education, system administration and software development services.

Mono Bilişim Limited Şirketi, 4 Şubat 2010 tarihinde, İstanbul’da kuruldu. Mono, özgür yazılım çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. Özgür yazılımlar kullanarak bilişim ve iletişim teknolojileri geliştirir; danışmanlık, eğitim, sistem yönetimi ve yazılım geliştirme hizmetlerini sunar.

Asterisk, Caddy, CentOS, Ceph, Debian, Drupal, Endian Firewall, FreePBX, FreeSWITCH, FreeNAS, GNU/Linux, Graylog, KVM, LXD, MariaDB, MySQL, Nginx, Openfire, pfSense, PHP, PostgreSQL, Prestashop, Proxmox, Redmine, Ubuntu, WordPress, XMPP, Zabbix, Zentyal, ZFS, Zimbra, Z-Push

Sosyal medya hesapları: