Özgür Kesim

Berlin, F. Germany

Mathematician

Özgür Kesim 23 senedir bilgi teknolojileri güvenlik bölümünde çalışıyor. Türkiye’de doğmuş, Almanya’da büyümüş matematikçi son çocuğu da üniversiteye okumak için evden ayrıldıktan sonra, yeni zorumlara girişmek için GNU Taler üzerine Berlin’deki Freie Unıversität’de PhD hazırlıyor.